October 26, 2008

Föredrag 30/10 om Malmö26: arbetsrätt blev straffrätt

Föredrag om åtalet mot Malmö26 och diskussion om det legala utrymmet för fackliga stridsåtgärder.

Föredraget hålls torsdagen 30 oktober kl 18.00 i Pufendorf-salen (i gamla tryckeriet, mittemot juridicum)

Det politiserade åtalet mot de 26 strejkvakterna aktualiserar en principiellt viktig gränsdragning mellan arbetsrätt och straffrätt. Innebär en kriminalisering av fackliga stridsåtgärder en nedmontering av den svenska modellen?

Två lokala advokater med straffrätts- resp. arbetsrättsbakgrund leder ut rättsläget. Deltar gör även fackliga företrädare för Malmö26.

Vad är Malmö26? Läs mer på deras hemsida om bakgrunden till åtalet mot strejkvakterna!


(required)
(will not be published) (required)
(opitional)