December 7, 2008

JO-anmälan mot polisen i Skåne

(Läs Skånska Dagbladets artikel om JO-anmälan)

PRESSMEDDELANDE

Föreningen Vänsterjuristerna vill härmed meddela att,

En JO-anmälan har gjorts mot polismyndigheten i Skåne län med anledning av att ett antal personer som greps för olaga intrång i samband med ockupationen av huset “Tåget” i Malmö förvägrades förhörsvittnen under polisförhör.
Det var den 18e november som polisen stormade “Tåget” och grep de personer som befann sig i huset, misstänkta för olaga intrång. I samband med detta kontaktades Vänsterjuristerna Lund. Ett antal personer anmälde sig som frivilliga att agera förhörsvittnen. De personerna var ojäviga. De hade dessutom juridisk kompetens, något som inte är fastställt att det är nödvändigt att ha men talar till de anmälda förhörsvittnenas fördel. Vissa eller alla av de gripna krävde att ett förhörsvittne skulle närvara under de polisförhör som genomfördes. I och med den lagändring som trätt i kraft i rättegångsbalken kapitel 23 §10 har alla som förhörs av polis rätt till ett sådant vittne, om det finns personer som är villiga att ställa upp. Detta för att garantera rättssäkerhet i samband med förhör. Polisen erbjöd istället de anhållna att anställda hos polisen kunde agera förhörsvittnen. Detta går rakt emot syftet med bestämmelsen. Genom detta agerande förvägrades de gripna sina lagstadgade rättigheter.
I sammanhanget kan även anmärkas att ingen av de tilltalade fick advokat eftersom straffskalan inte medgav offentligt biträde, vilket lämnade de gripna i en än mer utsatt position.

(RB 23:10)

10 § Undersökningsledaren bestämmer, med de begränsningar som följer av andra-sjätte styckena, vem som får närvara vid förhör.
Vid förhör ska såvitt möjligt ett av undersökningsledaren anmodat trovärdigt vittne närvara.
Ett biträde till en person som förhörs har rätt att närvara vid förhöret, om det kan ske utan men för utredningen och biträdet svarar mot de krav som ställs på försvarare i 21 kap. 3 § tredje stycket.
Den misstänkte och hans eller hennes försvarare har rätt att närvara vid förhör som hålls på den misstänktes begäran enligt 18 § andra stycket. Vid andra förhör får försvararen närvara, om det kan ske utan men för utredningen.
Målsägandebiträde har rätt att närvara vid förhör med målsäganden. Detsamma gäller en stödperson, om hans eller hennes närvaro inte är till men för utredningen.
Är den som hörs under 15 år, bör den som har vårdnaden om honom eller henne vara närvarande vid förhöret, om det kan ske utan men för utredningen.
Undersökningsledaren får besluta att det som har förekommit vid förhör inte får uppenbaras.


(required)
(will not be published) (required)
(opitional)