VJ kritiserar Juridiska Föreningens inbjudan av Sverigedemokraterna

Varje år i slutet av oktober hålls en debatt i ett aktuellt rättsligt ämne anordnat av Juridiska Föreningen i Lund. I år hade ledningen beslutat att, vid sidan av en handfull namnkunniga och experter inom det juridiska området, bjuda in Sverigedemokraternas Eric Almqvist. Att Juridiska Föreningen bjuder in fascister i juristernas finrum samtidigt som man [...]