November 6, 2009

VJ kritiserar Juridiska Föreningens inbjudan av Sverigedemokraterna

Varje år i slutet av oktober hålls en debatt i ett aktuellt rättsligt ämne anordnat av Juridiska Föreningen i Lund. I år hade ledningen beslutat att, vid sidan av en handfull namnkunniga och experter inom det juridiska området, bjuda in Sverigedemokraternas Eric Almqvist. Att Juridiska Föreningen bjuder in fascister i juristernas finrum samtidigt som man utestänger det nybildade jämställdhetsutskottet från föreningen är helt förkastligt. I en debattartikel i studenttidningen Lundagård som publiceras i dagarna ger Vänsterjuristerna Lund sin syn på Juridiska Föreningens agerande (där finns också Juridiska Föreningens lama svar att läsa).

Juridiska Föreningen bör ta avstånd från rasism!

Nyligen arrangerades JiA-dagarna (juristernas arbetsmarknadsdagar) av Juridiska Föreningen (JF) i Lund. Till årets paneldebatt om “brott, straff och rättvisa” valde man att bjuda in Eric Almqvist i egenskap av Sverigedemokrat.

Sverigedemokraterna har - likt ett gäng andra rasistiska och nazistiska organisationer såsom Bevara Sverige Svenskt, Nordiska Rikspartiet och NationalSocialistiska Förbundet (numera Folkfronten) - en främlingsfientlig värdegrund och en politik som baseras på renodlad islamofobi och rasism.

Vi är många som önskar oss en värld utan rasism men det är trots allt en principiell rättighet att ha dylika värderingar eller verka för dess spridande i ett politiskt parti. Däremot finns ingen skyldighet för oss andra att lyssna på eller understödja den sortens organisationer. Det är förståeligt att tidningspressen tyngs av etiska dilemman kring detta men en studentkår kan helt fritt välja vem de låter tala inför sina medlemmar, baserat på egna värderingar och respektive branschetik. En studierelaterad debatt med samhällspolitisk ton går inte att i yttranderättshänseende likställa med en partipolitisk debatt. Sverigedemokraterna lindar visserligen in sina kriminalpolitiska åsikter i mindre uppenbara formuleringar om “skötsamma medborgare” och “brottsoffertrygghet” men det krävs inte mycket analytisk förmåga för att se igenom deras demagogi och ta fasta på de grundläggande främlingsfientliga värderingarna.

Under debatten tilläts Almqvist - som enda inbjuden politiker - att komma till tals jämte den juridiska expertisen på ämnet trots att hans enda kvalifikation på området är en kontroversiell åsikt i sakfrågan. Åsikten i sin tur är kontroversiell - och ett dragplåster - just på grund av partiets ideologi. Almqvist är islamofob och JiA-arrangörerna kan ha valt att bjuda in honom just därför. Den hårda hållningen i fängelsestraff-frågan kunde mycket väl representerats av andra debattörer som inte nödvändigsvis även varit islamofober och rasister. Vi anser därför att det var omotiverat att bjuda in Almqvist. Arrangörerna har genom ett omdömeslöst agerande främjat SD’s opinionsbildning. Juridiska Föreningen är vår kår och ska inte vara en arena för politiska utspel.

I frågan om vad som är politiskt vänder vår kår dessutom gärna kappan efter vinden; JF’s styrelse tycker exempelvis att det är “för politiskt” att driva studenternas jämställdhetsarbete inom Juridicum i ett eget kår-utskott. Därför har vi just nu inget Jämstäldhetsutskott. Samtidiget ser man inget politiskt i att ge gratisreklam till ett parti med nynazistiska influenser genom medverkan på ett event som arrangeras för och av JF’s medlemmar. Främlingsfientlighet är politiskt kontroversiellt och odemokratiskt. Jämställdhet är en grundlagsstadgad strävan och ett allmänt mål för såväl Sverige som Lunds Universitet. Hur kan man vilja sticka ut hakan för främjande av rasisters mediasynlighet men inte för studenters rätt till jämställdhet?

Den springande punkten är att det är skillnad på att låta rasistiska partier och “vanliga” partier yttra sig; det krävs civilkurage för att göra den åtskillnaden. Dessvärre verkar de aktiva i vår kår ovilliga eller oförmögna till detta. JF representerar oss medlemmar; de ansvarar för vårt anseende som jurister och som studenter. Vårt kommande yrkesliv bygger på principer om människors lika värde; en grundläggande strävan mot ett jämlikt och tolerant samhälle. Då JiA-dagarna finansieras med medlemmarnas pengar och hålls i vårt namn kan vi bara beklaga att de aktiva gör ett medvetet och fegt val som får studenterna på Juridicum att framstå som likgiltiga inför rasism.

Vi vill uppmuntra alla studenter i Lund att inte acceptera rasism (direkt eller indirekt) i sina studentorganisationer! Att aktivt motarbeta rasism i alla former och uttryck är att behålla hoppet om ett jämlikt samhälle. Vi önskar oss en stridbar kår som kämpar mot rasism, intolerans och främlingsfientlighet!.

Vänsterjuristerna Lund


(required)
(will not be published) (required)
(opitional)