Föredrag 13/4 med Leila Brännström: “Vad kan den kritiske juristen göra?”

Vänsterjuristerna bjuder in till samtal med universitetslektor Leila Brännström om ämnet
“Vad kan den kritiske juristen göra?”
Samhällskritiska jurister hamnar ofta i ett allmänt tillstånd av antipati i förhållande till rätten. Vad kan vi göra när juridiken och rättsvetenskapen framstår som politiskt hopplösa och intellektuellt underutvecklade projekt?
Ska vi som kritiska jurister alltid söka oss till andra discipliner [...]