April 8, 2010

Föredrag 13/4 med Leila Brännström: “Vad kan den kritiske juristen göra?”

Vänsterjuristerna bjuder in till samtal med universitetslektor Leila Brännström om ämnet

“Vad kan den kritiske juristen göra?”

Samhällskritiska jurister hamnar ofta i ett allmänt tillstånd av antipati i förhållande till rätten. Vad kan vi göra när juridiken och rättsvetenskapen framstår som politiskt hopplösa och intellektuellt underutvecklade projekt?

Ska vi som kritiska jurister alltid söka oss till andra discipliner för att förstå rätten och rättsvetenskapen? Var hämtar vi inspiration för att behålla ett glödande intresse för juridiken?

Vi ska under tisdagskvällens samtal undersöka möjligheterna att förhålla sig annorlunda till juridik.

18.00 tisdag kväll i Telarissalen i Juridicumhuset.
Ta med dig dina vänner och kom!


(required)
(will not be published) (required)
(opitional)