Föredragsserie om asylrätt i december

Vänsterjuristerna i samarbete med Folkuniversitetet Lund presenterar:
Ny föredragsserie med fokus på papperslöshet och europeisk flyktingpolitik
1. Europeisk asylrätt - politik och juridik som utestänger
Av Asylgruppen Lund
En introduktion till EU’s gemensamma asylpolitik och dess påverkan på den svenska asylrättens praktik. Här förklaras sambanden mellan militär gränsbevakning, massutvisningar och ett systematiskt frihetsberövande av människor. Med vilka metoder [...]