Studenträttigheter

Funderar du på vilka rättigheter du som student har egentligen? Har du rätt att inte bli diskriminerad i skolan? Om du kuggar på en tenta, kan läraren ge en enklare omtenta och lägre betyg?
Här finns en sammanställning av lagar och regler som LU har gjort.
Ställ krav på dina lärare och ditt universitet! Rättigheter [...]


VJ har gjort ett nytt haffakort

Hämta det här.
Har du tankar och förslag på hur vi kan utveckla/förbättra haffakortet - mejla oss gärna! vansterjuristernalund@gmail.com