August 27, 2012

Studenträttigheter

Funderar du på vilka rättigheter du som student har egentligen? Har du rätt att inte bli diskriminerad i skolan? Om du kuggar på en tenta, kan läraren ge en enklare omtenta och lägre betyg?

Här finns en sammanställning av lagar och regler som LU har gjort.

Ställ krav på dina lärare och ditt universitet! Rättigheter är inget om ingen protesterar när de inte uppfylls.

Svar på frågorna ovan:
Nej, skolan är en av platserna som omfattas av diskrimineringsförbud!
Nej, samma krav ska ställas vid omtenta som vid ordinarie tenta.

Ses i korridorerna.
VJ


(required)
(will not be published) (required)
(opitional)