Stjärnfamiljsjuridik - Normer, möjligheter och visioner för familjerätten

affisch-vjurist-stjarnfamilj
Vilka normer bygger den svenska familjerätten på? Hur kan olika normbrytande familjer ändå agera inom ramen för den existerande lagstiftningen? Hur kan lagstiftningen förändras för att familjerätten ska bli mer inkluderande och icke-diskriminerande? Juristen Erik Mägi författare till “Familjejuridik med normkritik” berättar och svarar på frågor.
När: 2 december 2013 kl. 17.00
Var: Seminarierummet på juridiska fakulteten [...]