Introduktionsmöte Vt15

….välkomna på introduktionsmöte i mitten av februari!
Mer info kommer inom kort.
Vjur


Föreläsning: Rätt och politik

26/1-14
Håkan Hydén (professor i rättssociologi vid LU) gästar oss denna kväll för att hålla en bred föreläsning om politiskt handlingsutrymme inom olika rättsområden (civilrätt, offentlig rätt, straffrätt och processrätt).
Inga förkunskaper krävs, och föreställningen är ämnad att vara inkluderande och inbjuda till frågor från publiken.


Föreläsning: Klimatförändring och migration

18/11-14
Vänsterjuristerna Lund har bjudit in Matthew Scott, doktorand vid Juridiska institutitonen i Lund, till kvällens gästföreläsning.
Matthew forskar om klimatrelaterad migration och kommer gästföreläsa om detta samt om behovet av internationellt rättsligt skydd för klimatflyktingar.
Föreläsningen är öppen för alla och kräver inga förkunskaper.


Föreläsning: Etnicitet och ras i svensk anti-diskrimineringsrätt

3/12-2014
Kvällens gästföreläsare är Leila Brännström, universitetslektor vid Juridiska institutionen.
Föreläsningen kommer utgå kring begreppen ras samt etnicitet i svensk antidiskrimineringslagstiftning.
Föreläsningen ställer inga förkunskapskrav och är öppen för alla.


Föreläsningsserie #1: Normkritik på juridiken

Vänsterjuristerna Lund bjuder in till höstens första samtal i vår föreläsningsserie om radikal juridik.
Mirjam Katzin, doktorand i socialrätt, håller en föreläsning med efterföljande diskussion om vikten av normkritik under juristprogrammet. Detta i ljuset av den uppmärksammade rapporten om implementeringen av genusperspektiv på utbildningen. Oavsett om du studerar juridik eller inte är du välkommen att [...]


Uppstartsmöte Ht14

Hej alla gamla och nya medlemmar!
Vi ses onsdag den 10/9 kl 14.15 i grupprum 164 på Juridicum för att introducera gruppen och vårt arbete för nya medlemmar, samt spåna och planera höstens alla aktiviteter!
Vi ses!
Vjur Lund


Snart är hösten här!

Vänsterjuristerna Lund längtar till en hösttermin full av aktiviteter!
Vi kommer att bjuda in till uppstartsmöte för nya och gamla medlemmar inom kort.
Vi ses!


Demonstration i Limhamn 23/8-14.

Vänsterjuristerna Lund söker kontakt med skadade och vittnen från Limhamn den 23/8-14.
Vi är en grupp juriststudenter som arbetar ideellt med det juridiska efterspelet från lördagens demonstration. Vår roll just nu är att förmedla kontakter till den advokatbyrå som erbjudit sig att hjälpa till med anmälningar. Sedan lördagen har vi fått in en lång rad [...]


Stjärnfamiljsjuridik - Normer, möjligheter och visioner för familjerätten

affisch-vjurist-stjarnfamilj
Vilka normer bygger den svenska familjerätten på? Hur kan olika normbrytande familjer ändå agera inom ramen för den existerande lagstiftningen? Hur kan lagstiftningen förändras för att familjerätten ska bli mer inkluderande och icke-diskriminerande? Juristen Erik Mägi författare till “Familjejuridik med normkritik” berättar och svarar på frågor.
När: 2 december 2013 kl. 17.00
Var: Seminarierummet på juridiska fakulteten [...]


HT 2013

Hösten är här och Vjur har regelbundna träffar- mejla oss för tid och plats om du vill vara med!
Just nu: spånar vi på föreläsningar och andra grupper vi vill samarbeta med, svarar på juridiska frågor, pratar om hur vi vill lägga upp vår verksamhet samt hur vi praktiskt vill komplettera den ack så konservativa utbildningen.
Du [...]